Marcin Klonowski

aplikant adwokacki

Specjalizuję się w sprawach karnych gospodarczych i skarbowych. Bronię oskarżonych. Zabezpieczam majątkowe interesy spółek w trakcie śledztw i spraw sądowych. Tworzę procedury ograniczające ryzyko kar finansowych za przestępstwa w spółkach. Przygtowuję doktorant z procesu karnego na WPiA UJ.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Co nowego w projekcie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych?

Marcin Klonowski25 października 2018Komentarze (0)

25 października 2018 r. Komitet Stały Rady Ministrów przyjął nowy projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Teraz projekt trafi do Rady Ministrów, a następnie – do Sejmu. Już niedługo projekt może stać się obowiązującym prawem. Warto przyjrzeć się najważniejszym różnicom, pomiędzy nowym a poprzednim projektem. Szczególnie rzucają się w oczy dwie zmiany – dotycząca audytu i compliance officera oraz odpowiedzialności odszkodowawczej spółek.

Audyt i complience officer jednak nie uchronią przed odpowiedzialnością?

Jak pisałem w jednym z poprzednich wpisów, w myśl  wcześniejszego projektu, przedsiębiorstwo mogło uniknąć kary, jeśli co najmniej raz na dwa lata poddało się procedurze audytu oraz ustanowiło osobę odpowiedzialną za zarządzanie zgodnością. Takie rozwiązanie tworzyło precyzyjne reguły. Mówiły one o tym, co należy zrobić w spółce, aby prokurator uznał, że działa ona z  należytą starannością. W obecnym projekcie rozwiązanie to znika. Czy oznacza to, że takie działania nie są konieczne, aby uniknąć odpowiedzialności za przestępstwa w spółkach? W mojej ocenie nie, ponieważ te dwa działania mieszczą się w szerszym pojęciu należytej staranności spółki w ochronie przed przestępstwami. Oczywiście, szczególnie w przypadku audytu, spółka będzie mogła wykazać, że chroniła się przed nimi w inny sposób. Jak? Na przykład poprzez wdrożenie stałych procedur kontrolnych.

Trochę inaczej sytuacja wygląda z compliance officerem. Dlaczego? Ponieważ w obecnym projekcie istnieje przepis, że nieprawidłowość w organizacji podmiotu zbiorowego polega między innymi na nieustanowieniu osoby lub komórki odpowiedzialnej za zarządzenie ryzykiem. Czyli obowiązek ustanowienia complience officera wynikać będzie z tego przepisu.

Odpowiedzialność odszkodowawcza podmiotu zbiorowego.

Podmiot zbiorowy będzie podlegał karze nie tylko wtedy, gdy w jego ramach popełniono przestępstwo. Sąd będzie mógł ukarać przedsiębiorstwo także wtedy, gdy w całości lub z znacznej mierze służył do popełnienia przestępstwa i osiągnął z niego przynajmniej pośrednio korzyść majątkową. Przepisy te są bardzo nieprecyzyjne, co zresztą podkreślane było przez wiele stowarzyszeń biznesowych na etapie konsultacji projektu. W nowym projekcie przyjęto dwie zmiany na korzyść spółek oraz jedną bardzo niekorzystną. W projekcie podwyższono próg korzyści majątkowej, powyżej której wobec spółki będzie można orzec przepadek. Wcześniej było to 200 tys. zł, obecnie jest to 500 tys. zł. Czyli jeśli spółka nie osiągnie korzyści o wartości 0,5 mln zł nie będzie musiała obawiać się przepadku. W nowym projekcie przewidziano również, że przepadku nie orzeka się, jeśli szkoda wyrządzona przestępstwem byłaby niewspółmierna do rozmiarów spółki. Ustanowiono wentyl bezpieczeństwa, który w teorii uniemożliwić ma karanie podmiotów o ogromnych obrotach za niedopatrzenia relatywnie niewielkie w stosunku do ich obrotów.

Natomiast żeby znaleźć przepis rażąco pogarszający sytuację spółek trzeba przenieść się na koniec projektu. Co tam znajdziemy? Przepisy zakazujące wstecznego stosowania nowej ustawy do przestępstw popełnionych przed jej wprowadzeniem. I tutaj Ministerstwo zafundowało nam nowy wyjątek. Zakaz stosowana prawa wstecz nie dotyczy odpowiedzialności z art. 9, a więc odpowiedzialności odszkodowawczej. Jeśli projekt wejdzie w życie w takiej formie, spółki będą musiały liczyć się z ryzykiem przepadku za przestępstwa, które wystąpiły w ich strukturze przed wprowadzeniem ustawy. Oczywiście nie muszę nawet pisać, że takie rozwiązanie rażąco narusza podstawowe zasady prawa karnego w tym zasadę lex retro non agit.

O kolejnych ryzykach wynikających z projektu będę pisał w kolejnych postach. Będę również aktualizował informacje o aktualnym stanie prac nad projektem. Zapraszam do śledzenia bloga oraz komentowania wpisów.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 517 666 461 e-mail: mklonowski@chmielniak.com.pl


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/emarketi/domains/bezzarzutu.com.pl/public_html/wp-content/themes/thesis_189/lib/classes/comments.php on line 43

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Łukasz Chmielniak Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Łukasz Chmielniak Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@chmielniak.com.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: