Marcin Klonowski

aplikant adwokacki

Specjalizuję się w sprawach karnych gospodarczych i skarbowych. Bronię oskarżonych. Zabezpieczam majątkowe interesy spółek w trakcie śledztw i spraw sądowych. Tworzę procedury ograniczające ryzyko kar finansowych za przestępstwa w spółkach. Przygtowuję doktorant z procesu karnego na WPiA UJ.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

GPW rekomenduje wprowadzenie procedur antykorupcyjnych

Marcin Klonowski18 października 2018Komentarze (0)

W zeszłym tygodniu GPW przyjęła standardy dotyczące tworzenia systemów przeciwdziałania korupcji oraz ochrony sygnalistów. Rekomendacje odnoszą się wyłącznie do spółek notowanych na giełdzie. Mogą być jednak pomocne przy tworzeniu procedur antykorupcyjnych i ochrony sygnalistów w innych spółkach. GPW wyprzedziła zmiany ustawowe i podjęła szybkie kroki w celu dostosowania procedur w spółkach notowanych do ustawy o odpowiedzialności karnej spółek. Ustawa może wejść w życie prawie natychmiast po jej przegłosowaniu. Na tworzenie procedur nie będzie zbyt wiele czasu. Do planowanych zmian dobrze przygotować się już teraz.

Procedury antykorupcyjne.

Pierwszym krokiem compliance powinno być stworzenie instrumentów ograniczających ryzyko korupcji. W tym celu zarekomendowano sformułowanie kodeksów antykorupcyjnych, procedur przyjmowania i wręczania prezentów oraz stosowania klauzul antykorupcyjnych w umowach. Kodeks antykorupcyjny można nazwać konstytucją spółki. Określa on wartości, którym hołduje organizacja. Deklaracja to jednak za mało. Celem kodeksu jest również zdiagnozowanie podstawowych ryzyk i punktów krytycznych, w których może dojść do korupcji. W każdej branży ryzyka będą uplasowane gdzie indziej. Rekomendacje GPW zmierzają do zagwarantowania efektywności kodeksu. Ma to polegać na włączeniu go do dokumentacji spółki i zaznajomieniu z nim pracowników. Pracownicy powinni pisemnie zobowiązać się do jego stosowania. Również kontrahenci powinni o nim wiedzieć.

Drugim ważnym elementem standardów jest rekomendacja stworzenia procedur przyjmowania i wręczania upominków. Taka procedura tworzy przejrzyste zasady w jaki sposób mogą prowadzić swoją działalność biznesową aby nie narazić się na zarzut wręczania korzyści majątkowej. W standardach GPW wymieniono elementy polityki dotyczącej prezentów oraz ryzyka, które muszą być uwzględnione przy tworzeniu polityk. 

Tworzenie skutecznych procedur antykorupcyjnych jest wymogiem, który moim zdaniem wynika z projektu ustawy o odpowiedzialności karnej spółek. Skąd taka opinia? Zgodnie z projektem spółka musi wykazać swoją należytą staranność w przeciwdziałaniu przestępstwom popełnionym w jej otoczeniu. Jeśli chodzi o korupcje w spółce, to właściwie trudno będzie udowodnić tę staranność inaczej, niż właśnie przez wprowadzenie kodeksu antykorupcyjnego, procedur przyjmowania prezentów oraz sprawnego systemu whistleblowingu. Starannie postępująca organizacja zabezpiecza się przed ryzykiem korupcji w ten sposób. Oznacza to, że pomimo wrzucenia projektu ustawy o jawności życia publicznego do zamrażarki prezesi spółek i menadżerowie nie mogą spać spokojnie. Bez efektywnych procedur spółki będą narażone na wysokie kary finansowe i wszystkie negatywne konsekwencje jakie będzie za sobą niosło stosowanie nowej ustawy o odpowiedzialności karnej spółek.

Ochrona sygnalistów i compliance.

Drugim elementem standardów są rekomendacje związane z tworzeniem systemu zarządzania zgodnością w zakresie ochrony sygnalistów. GWP rekomenduje spółkom stworzenie specjalnej funkcji zarządzania zgodnością – compliance officera, odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem braku zgodności i ryzykiem korupcji. W zakresie ochrony sygnalistów standardy mają dwa cele. Pierwszy kładzie nacisk na stworzenie kultury premiowania zgłoszeń. Z sygnalisty trzeba zdjąć łatkę “donosiciela”, która przypinana jest w naszym kręgu kulturowym głównie ze względu na złe doświadczenia historyczne. Po drugie, procedury powinny zapewniać poufność (anonimowość). Sygnalista powinien móc liczyć na nadanie specjalnego statusu wewnątrz spółki. Spółki powinny określić również tryb informowania organów państwowych o przypadkach korupcyjnych i nieprawidłowościach.

Standardy rekomendowane przez GWP powiązać można z rozwiązaniami projektu ustawy o odpowiedzialności karnej spółek. Jak pisałem wcześniej, w ustawie szczególny nacisk został położony na kwestię należytej staranności spółki przy “wychwytywaniu” ryzyk związanych z popełnianymi w jej otoczeniu przestępstwami. W nowej wersji projektu wprost zakomunikowano, że spółki mają obowiązek ustanawiania compliance officera oraz poddawania się procedurze audytu zewnętrznego. Jeśli tego nie uczynią, nie unikną odpowiedzialności za błędy w organizacji i przestępstwa popełniane w ramach spółek. Obowiązek stworzenia systemu ochrony sygnalistów wynika bezpośrednio z projektu ustawy o odpowiedzialności karnej spółek. Naruszenie tego obowiązku będzie mogło prowadzić od dwóch rodzajów negatywnych skutków. Po pierwsze, sąd będzie mógł skazać spółkę na karę pieniężną za niewłaściwą ochronę sygnalistów lub niesprawny system. Po drugie, spółka nie wykaże swojej należytej staranności, jeśli nie będzie miała dobrego i efektywnego system ochrony sygnalistów i kultury sprzyjającej zgłaszaniu nadużyć. 

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 517 666 461 e-mail: mklonowski@chmielniak.com.pl


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/emarketi/domains/bezzarzutu.com.pl/public_html/wp-content/themes/thesis_189/lib/classes/comments.php on line 43

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Łukasz Chmielniak Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Łukasz Chmielniak Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@chmielniak.com.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: